امتیاز شما
مدت زمان لازم 120 ثانیه

انتن مركزی

انتن مركزی

0
130584

انتن مركزی|آنتن مركزی|انتن مركزی پردازش سیگنال نورون