امتیاز شما
مدت زمان لازم 120 ثانیه

ضدامواج

ضدامواج

0
130675

مجری خدمات ارتقاء ایمنی افراد در برابر امواج الکترومغناطیسی| مشاوره در خصوص روشهای کاهش مضرات امواج| اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی| ایمن سازی محیط زندگی و محل کار توسط پوشش های نانو